[RC] serwa do Gilesa 202

W moje kosmate raczki wpadl 3D-Giles 202 z CM-Pro (no, do malutkie naprawy).
I pojecia nie mam, jakie serwa mu zamontowac.
Oczywiscie moge cos tam policzyc w programiku ze stony Piotra Piechowskiego,
ale mimo to pozostaje jeszcze troche pytan:
z lozyskami? Jaki czas reakcji? 3kg czy ponad 4kg? A moze po prostu
wystarcza standardowe lozyskowane futaby
(S-3001 , 24.00 Ncm / 0.21 Sek/45°?
Moze ktos by mi to lopatologicznie wyjasnil na przykladzie np. serw Hiteca.
Reply to
kojot
Loading thread data ...
Witam,
Je¿eli zainteresuje Ciê wypowied¼ o pod³o¿u empirycznym, natomiast nieska¿ona ¶ladami teorii, to podzielê siê moimi do¶wiadczeniami. Otó¿ lata³em tym modelem czas jaki¶ i u¿ywa³em nastêpuj±cych serw: - wszystko oprócz steru kierunku: Hitec HS 325HB, - ster kierunku: Hitec HS 5945.
Serwa HS 325HB mog± moim zdaniem zostaæ spokojnie zast±pione standardowymi, natomiast SK wymaga szerszego komentarza. Chodzi o "przedziwny" sposób prowadzenia napêdu tego steru. Mam na my¶li dosyæ spore ramiê przed³u¿aj±ce standardowy orczyk serwa. Z tego powodu wyda³o mi siê konieczne zastosowanie serwa o bardzo du¿ym momencie. Sporo na ten temat znajdziesz na forum RCUniverse.
Reply to
Wojciech Komorniczak
U¿ytkownik "Wojciech Komorniczak" napisa³
O! moje ulubione podejscie ....
.........
O rany! Myslisz ze jest potrzebne az 11 kg/cm?????
............. No tak - tu pozostaje tylko serwo cyfrowe ponad 60% ceny modelu....
Chyba jednak to policze - moze opedzluje sie to serwem 4,4 kg?
pozdrawiam,
kojot
Reply to
kojot
Ja bym w³a¶nie tak zrobi³ przy okazji modyfikuj±c nieco sposób napêdu SK. Skróci³bym znacznie ramiona tego metalowego przed³u¿acza montowanego na orczyku serwa SK. W aktualnej wersji wykorzystuje siê tylko ok. 40% zakresu roboczego obrotu serwa, a resztê trzeba nadrabiaæ momentem obr. Skrócenie ramienia si³y spowoduje, ¿e bêdzie mo¿na ustawiæ EPA (ATV) na maksa i bêdzie mo¿na wykorzystaæ serwo standard.
Dlaczego ja zrobi³em inaczej? Bo mia³em pod rêk± serwo cyfrowe :)
Pozdrawiam, Wojtek
Reply to
Wojciech Komorniczak
U¿ytkownik "Wojciech Komorniczak" napisa³
Mysle, ze to moga byc alternatywne rozwiazania:
Hitec HS-645MG/BB 7,7 kg ,23s lub Hitec HS-635HB 5,5kg 0,18 s - oba za 169zl
Reply to
kojot

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.