Gdzie w Warszawie lakier modelarski?

Witajcie,
Gdzie w Warszawie dostane bezbarwny lakier do modeli lataj±cych w sprayu,
odporny na paliwo?
Dot±d kupowa³em w CSM, ale w tej chwili nie ma, a muszê kupiæ w tym
tygodniu.
Sprawdza³em ofertê Riku, ale bezbarwnego tam nie znalaz³em.
Pozdrawiam,
Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.