Ślizga "latającego" Sprzedaję [spam]

Witam
jak w temacie oto lineczek:
formatting link
przepraszam!
a wszystkich pozdrawiam
Grzegorz
Reply to
milk35
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.