sry, moze ktoś wie jaka to klasa

Loading thread data ...

Wygląda mi na F3B , F3F winien mieć miejsce na balast w skrzydłach w postaci okrągłych otworów , a tego nie widać . Posiada klapy i lotki. Może być tylko problem z masą albowiem takich manewrów z lakierem w modelach wyczynowych sie nie wykonuje

Reply to
Jerzy

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.