SPAM (RC) sprzedaję silnik Mega 22/20/4

Witam Moze ktoś zechce zajrzeć i się zainteresuje. Jeden z najlepszych silników na naszym rynku. Polecam.

formatting link
przepraszam. Pozdrawiam Marek Popów Latające RC

Reply to
Marek Popów
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.