RC Ale okazja !!!

Witam ROTFL

formatting link
To nie maja aukcja ale zobaczcie!!! Najtańszy silnik trójfazowy jaki widziałem, w dodatku do jego zasilania wystarczają 2 przewody. Nie wiem czy wystawiający jest taki cwany czy taki głupi. Jedno i drugie powinno być karalne ;-)

Pozdrawiam Marek Popów Latające RC

Reply to
Marek Popów
Loading thread data ...

Witam

co Ty powiesz....... Poważnie ?! ;-)

Reply to
Marek Popów

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.