Ale miałem wypadek!!!

Po stworzenu mojego nowego samolotu postanowiłem go oblatywać u babci, ale niestety wiał wiatr, poczekałem aż przestanie,sprawdziłem aparature, znalazłem bezwietrzną chwilkę lekko rzuciłem i ten delikatnie poszybował na trawe. Jaki z tego morał? Przed startem gumówki nakręć gume.

Reply to
Mati_P
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.