Re: wywrotka samolotu

a tego co pamiętam ster był tak _____/ a nie tak ----------\ więc
to chyba nie wina steru wysokości. więc to raczej winna podwozia
Reply to
lubert66
Loading thread data ...
no i w³a¶nie by³ ¼le, samolot wznosi siê jak ster wysoko¶ci jest do góry, a opada (dziób w dó³) jak ster wysoko¶ci jest do do³u __________/. Napisa³e¶ ¿e mia³e¶ ster tak _______/ wiêc si³a unosi³a ogon co skutkowa³o opuszczeniem dziobu w dó³ i fiko³kiem.
U¿ytkownik snipped-for-privacy@gmail.com napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@34g2000hsh.googlegroups.com... a tego co pamiêtam ster by³ tak _____/ a nie tak ----------\ wiêc to chyba nie wina steru wysoko¶ci. wiêc to raczej winna podwozia
Reply to
Slawek
Użytkownik Slawek napisał:
Przy takim _______/ ustawieniu steru wysokości siła nośna statecznika skierowana jest w dół, co skutkuje opuszczeniem ogona i zwiększeniem kąta natarcia płata głównego (w efekcie czego rośnie siła nośna płata głównego i następuje wznoszenie - wszystko oczywiście w rozsądnych grznicach). W "dużym" lotnictwie podczas startu samolotu z kółkiem (płozą) ogonowym w początkowej fazie rozbiegu lekko oddaje się drążek (-------\) aby lekko unieść ogon i zmniejszyć opory toczenia. W takiej konfiguracji samolot toczy się tylko na podwoziu głównym. Dopiero po uzyskaniu odpowiedniej prędkości wybiera się delikatnie drążek i odrywa samolot od ziemi. Jeśli faktycznie model kapotuje nawet na dość równej nawierzchni to może być (tak jak ktoś wcześniej pisał) kwestia położenia osi podwozia względem środka ciężkości. Proponuję na początek zdemontować podwozie i zobaczyć jak model zachowa się podczas startu z ręki.
Pozdrawiam Grzegorz
Reply to
Grzegorz Kurczyk

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.