latajace skrzydlo i stery kierunku

Czesc
Mam teraz drugie latajace skrzydlo w mojej "karierze" modelarskiej.
Ogladalem tez plany kilku takich modeli i zaden nie ma steru
kierunku. Owszem sa winglety, ale steru nie ma. Czemu w latajacych
skrzydlach nie stosuje sie tego steru ? Domyslam sie ze nawet gdyby
był, to przy typowych proporcjach takich modeli, ramie sily byloby za
małe i ster taki bylby nieskuteczny. Dobrze mysle ?
Reply to
-=\Pioter/=-
Loading thread data ...
Stosuje się tzw. "drag rudder" czyli płaszczyzny sterowe na końcach skrzydła działające tak jak lotki, tylko składające się z dwóch równoległych płaszczyzn wychylających się jednocześnie do góry i na dół
Reply to
Piotr Konopka
Witaj -=Pioter/=-,
W Twoim liście datowanym 9 maja 2005 (09:29:22) można przeczytać:
W zasadzie dobrze kombinujesz ale do stwierdzenia że "zaden nie ma steru kierunku" to ja bym się nie posunął. Widziałem przynajmniej dwie konstrukcje w których zastosowano ster kierunku lub lotki działające jak ster kierunku. Kiedyś w "MT" był opisany model latajacego skrzydła mogącego wykonać pełen program akrobacji w którym lotki składały się z dwu połówek górnej i dolnej. Poza tym w "FMT" widziałem model latajacego skrzydła "Das Bunte Hun" (chyba nie przekreciłam nazwy ???) posiadającego klasyczny ster kierunku w kadłubie.
Reply to
Teos
Tak sobie kombinowałem (jak kupie nadajnik z programowanymi mikserami ;> ) zeby nieuzywany kanal kierunku domiksowac do sterolotek. Cos w rodzaju: lewy drag (mode 2) w prawo -> kanal lotek w prawo + kanał steru wysokosci lekko w gore; lewy drag (mode 2) w lewo -> kanal lotek w lewo + kanał steru wysokosci lekko w gore. Co IMHO przy poziomym locie dawaloby lagodne skrety. Nie wiem tylko czy ma to sens i czy Optic 6 na ktorego ostrze sobie zeby, pozwoli mi na to.
Pozdrowienia
Piotr
Reply to
-=\Pioter/=-
Użytkownik -=\Pioter/=- napisał:
Stosuje sie stery które tak jak w dużych latających skrzydłach wychylają się tylko na zewnątrz (pojedyńczo),tzn np.: skręcasz wprawo to wychylasz prawy ster w winglecie na zewnątrz ,lewy wogle sie nie rusza . Aczkolwiek dla mnie skrzydełka to głownie na zbocze ,a tam raczej kierunek się nie przydaje.
Reply to
eeemil
Abyl lataæ skrzyde³kiem na Opticu6 podpinasz kana³y 1,2 do lotek. Potem miksujesz zaprogramowanym mikserem. Tak ¿e na dr±gu wyskoko¶ci masz wysoko¶æ, lotek - lotki. Mo¿esz u¿yæ dwa programowalne miksery PMX1 oraz PMX2 gdzie jako master by³by kana³ czwarty a jako Slave'y 1, 2 (jak pamiêtam mikusjesz na kana³y wynikowe nie na zadaniowe, czyli ka¿dy mikser na wp³yw na wychylenie tylko jednej lotki, niestety w obie strony) Czyli IMHO siê raczej nie da.
Ale tak z praktyki latania skrzyde³kiem nie jest to chyba potrzebne, bo wychylenie stery wysoko¶ci jest silniej zale¿na od prêdko¶ci (aby uzyskaæ taki sam± reakcjê modelu) ni¿ dla lotek. Oznacza to w praktyce, ¿e aby to dzia³a³o to musia³by¶ mieæ ró¿ne warto¶ci miksera dla róznych prêdko¶ci tak by uzyskiwaæ "p³aski zakrêt". Czyli i tak korekcja sterem wysoko¶ci by³a by konieczna.
Raczej bym poszed³ w innym kierunku: gdy montuje siê serwa na wierzchu skrzyd³a i u¿yjesz niesztywny popychacz, to wychylenie lotki w dó³ jest s³absze ni¿ do góry. Co mówiaæ w du¿ym w uproszczeniu daje "lepsze" zakrêty.
Reszta to strojenie wag miksera delty i mo¿e EXP na lotkach.
Uk³ony, Kit
Reply to
KiT

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.