Żyroskop do steru kierunku

Wpadł mi taki pomysł, żeby do małego depronowego akrobacika 3D zamontować żyroskop podłączony do steru kierunku. Miało by to pomóc w zawisach. Czy ktoś próbował czegoś takiego? Jak to wygląda w praktyce?

Reply to
Vex
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.