Re: wywrotka samolotu

no i właśnie był źle, samolot wznosi się jak ster wysokości jest do góry, a

> opada (dziób w dół) jak ster wysokości jest do dołu __________/. > Napisałeś że miałeś ster tak _______/ więc siła unosiła ogon co skutkowało > opuszczeniem dziobu w dół i fikołkiem. > > Użytkownik snipped-for-privacy@gmail.com napisał w wiadomościnews: snipped-for-privacy@34g2000hsh.googlegroups.com... > a tego co pamiętam ster był tak _____/  a nie tak ----------\   więc > to chyba nie wina steru wysokości. więc to raczej winna podwozia

To dlaczego wiki mówi odwrotnie:)?

formatting link

Reply to
lubert66
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.