Smiglo L do elektrykow.

Witam.
Chcialbym sie dowiedziec, czy jest mozliwe obroenie smigla i puszczenie
silnika w przeciwnym kierunku w celu uzyskania tego samego kierunku ciagu
lecz równie¿ uzyskanie odwrotnego kierunku obrotu smigla?
Pozdrawiam
zaspa
Reply to
zaspa
Loading thread data ...
U¿ytkownik "zaspa" snipped-for-privacy@WYTNIJczKROPKAonet.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:du1ton$qn1$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Je¶li "obrócisz" ¶mig³o, to nic Ci to nie zmieni ;) Do lewych obrotów musisz mieæ lewe ¶mig³o (symetryczne wzglêdem prawego).
Natomiast czy mo¿esz obracaæ silnik w drug± stronê, to ju¿ inna sprawa, je¶³i mówimy o silnikach szczotkowych, to bym od nowo¶ci silnik przeznaczy³ do lewych obrotów - inaczej szczotki siê ¶cieraj±. Niektóre silniki maj± ustawiony k±t wyprzedzenia szczotek niezerowy, co powoduje, ¿e mog± siê krêciæ tylko w jedn± stronê (mówiê o parametrach maksymalnych, w drug± stronê te¿ by mog³y siê krêciæ, ale bêd± mia³y mniejsz± sprawno¶æ)
Pozdraiwam Jacek Owczarczak
Reply to
Jacek
Użytkownik Jacek napisał:
[..]
a to jak kreci sie w strone "fabryczna" to sie nie sciera? albo mniej? mozesz rozwinac ten temat? [..]
Reply to
AlexY
U¿ytkownik "AlexY" <alexy@irc.-cut_this-.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:du6cvk$gh9$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl... [..]
Pisz±c "inaczej czotki siê ¶cieraj±" mia³em na my¶li "Szczotki siê ¶cieraj± w inny sposób". Szczotki "uderzaj±" o z±bki komutatora z jednej strony, ponadto szczotki jak ka¿dy materia³ jest elestyczny, pojawiaj± siê luzy na mocowaniach itd. . Powoduje to i¿ k±t szczotek wzglêdem kumutatora jest rozny w zale¿no¶ci od kierunku obrotów, co powoduje i¿ przy zmianie obrotó szczotki zaczynaj± sie "docieraæ od nowa", przystosowuj±c siê do nowej sytuacji.
Mam nadziejê, ¿e trochê w±tpliwo¶ci rozwia³em :)
Pozdrawiam Jacek
Reply to
Jacek
Użytkownik Jacek napisał:
a zeslizgujac sie z wczesniejszego pola komutatora sciera krawedz "splywu", czyz nie?
sam material szczotek nie jest elastyczny bardziej niz blacha stalowa (tak na oko)
nie bardziej niz w czasie normalnej pracy, pamietaj ze szczotki nie przenosza zadnych sil, sa tylko lekko dociskane dla zapenienia pewnego kontaktu elektrycznego
tego fragmentu nie rozumiem, komutator sie obraca wiec kat jest zmienny, czy chodzi o kat ustawienia szczotek wzgledem magnesow? tego problemu nie neguje, spowoduje obnizenie oddawanej mocy i ogolnej sprawnosci
no nie bardzo, wyglada mi to bardziej na zabobon czy przesady (o marketingowej papce nie musze chyba wspominac) :)
Reply to
AlexY

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.