Sprzedam dwa silniki bezszczotkowe

Loading thread data ...
ma³a aktualizacja - wystawi³em jeszcze inne silniki bezszczotkowe, ma³e serwa, ma³e akumulatory, odbiornik 2,4 GHz, savage X SS
zapraszam zainteresowanych:
formatting link
pozdrawiam
PMK
Reply to
PeKlesyk

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.