(Sprzedam) Modele i akcesoria.

Ze wzglêdu na zmianê zainteresowañ (motolotnie) mam do sprzedania
nastêpuj±ce modele i akcesoria :
Akrobat 1, rozpiêto¶æ 2400 mm , silnik oko³o 50 cmm , pe³ne wyposa¿enie
(serwa akumulator odbiornik ) gotowy do lotu , cena 3000 z³.
Akrobat 2, rozpiêto¶æ 1600 mm , silnik oko³o 5 cmm ,wyposa¿enie (serwa
akumulator ) gotowy do lotu po zamontowaniu odbiornika ,cena 850 z³
Akrobat 3, rozpiêto¶æ 1600 mm , przygotowany pod silnik 10 cmm , stan surowy
( do pomalowania i zamontowania aparatury , cena 410z³.
Samochód typu formu³a , z silnikiem spalinowym ( uszkodzonym ) cena 100 z³
Samochód typu formu³a , z silnikiem elektrycznym z przek³adni± , pocz±tkowo
by³ na spalinowy , cena 50 z³
Skrzynka startowa : pe³ne wyposa¿enie do obs³ugi modelu - rozrusznik , pompa
paliwowa , zbiornik paliwa 5 l , panel startowy , kabel zasilaj±cy ,
zalewaczka , mozliwo¶æ zamontowania akumulatora , miernik na³adowania
akumulatorów aparatury , cena 500 z³.
Silnik Enya 2,5 cmm , ze ¶mig³em , t³umikiem od Webry , do¶æ d³ugo latany ,
cena 50 z³.
Zainteresowanym mogê przes³aæ zdjêcia ( proszê podaæ maksymaln± wielko¶æ
plików ) , sprzêt jest do obej¿enia w Warszawie .
Nie zainteresowanych przepraszam za spam
kugel
Reply to
kugel
Loading thread data ...
Witaj kugel,
W Twoim liście datowanym 10 października 2004 (12:04:20) można przeczytać:
Proszę o fotkę akrobata.Jestem zainteresowany. Pozdrawiam
Reply to
Pułkownik
Pu³kowniku ! W prostych ¿o³nierskich s³owach powiem krótko . Za du¿o gadasz ! Tnij cytaty !!!!!!!!!!!!!
Reply to
Roman B
Witaj Roman,
W Twoim liście datowanym 10 października 2004 (22:42:29) można przeczytać:
Jak ci to przeszkadza to nie czytaj-hi. 73's
Reply to
Pułkownik
Drogi Kolego Pułkowniku oraz inni koledzy zasypujący skrzynki pocztowe osób czytających tą grupę niepotrzebnymi śmieciami.
Zakładając, że w interesie nas wszystkich jest a) aktywny udział doświadczonych modelarzy w dyskusjach na pl.rec.modelarstwo b) nie tracenie _niepotrzebnie_ swojego życia na przeglądanie/usuwanie śmieci
to w interesie nas wszystkich jest cięcie cytatów. Dla osób, które się nad tym jeszcze nie zastanawiały - ogromna większość programów pocztowych wyświetla wiadomość od początku. Jeśli cytowana wiadomość jest długa to aby sprawdzić wypowiedź autora wiadomości nie ma innej możliwości niż przewijanie jej - tracąc zupełnie niepotrzebnie czas na dotarcie do meritum. Zatem Drogi Pułkowniku tutaj nie chodzi o powtórne czytanie, tylko bezpowrotne tracenie czasu na bezsensowne sortowanie śmieci, bo dla 99.9% osób Twój publiczny post z prośbą o zdjęcie jest śmieciem. Nikt oprócz Ciebie nie skorzysta z treści Twojej wiadomości, którą lepiej było wysłać na adres e-mail sprzedającego. Pozdrawiam wszystkich myślących o innych, nie tylko o sobie. Radek PS. Dla mnie EOT proszę o nie kontynuowanie tego wątku na forum publicznym
Reply to
Radek Pilski
Wykonaæ !
Reply to
Roman B
Witaj Roman,
W Twoim liście datowanym 11 października 2004 (10:17:52) można przeczytać:
Coś Ci się chyba pomerdało.Ale trudno.I niech tak zostanie.A tak a propos to nie jestem żołnierzem!!!
Reply to
Pułkownik
A tak a propos to nie jestem
Pewnie ,¿e siê mi pomerda³o.A ¿o³nierzem to nie jeste¶ -wiem dobrze.
Reply to
Roman B

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.