www.modelarz.one.pl -> prywatna strona modelarzy z RADOMIA

Heh z tego wszystkiego nie poda?em adresu stronki :P No to nadrabiam
teraz i j? podaje
formatting link
i zapraszam do
odwiedzania :>
Znajdziecie tam:
+ Zdj?cia - Puchar Polski F3A i F3A Klub - Radom 11.09.2004
+ Zdj?cia - Puchar Polski F3C - Radom 12.09.2004
+ Wyniki - Puchar Polski F3A, F3A Klub i F3C - Radom
+ Galeria:
Zdj?cia - Messerschmitt Bf 109 G-6 - model typu AIRCOMBAT
oraz prywatne modelarzy
+ Do pobrania:
Programy F3A i F3A z polskim opisem
i wiele innych ciekawych rzeczy.....
Reply to
Tochy
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.