Zamienię kwarce 40 MHz

Elloł :)

mam dwa kwarce:

formatting link
ą to kwarce na 40.765

na 100% działaja z Sanwą 8M (FM, 40MHz)

chciałbym je zamienić na kwarce które działały by z Graupnerem C4X (AM, 40 MHz)

mieszkam w Warszawie, mogę je wysłać.

PMK

Reply to
PeKlesyk
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.