ik zoek een nieuwe 'SolidWorks'-baan...

Ik ben met spoed op zoek naar ander werk. Ik werk vanaf 1998 met SolidWorks
en wil hiermee graag verder. Ik woon in Alkmaar, dus graag een beetje in de
buurt. Kan iemand mij helpen?
voor antwoord, even 'pleasenospam' uit mijn e-mailadres verwijderen
Mijn hartelijke dank alvast!
Merijn
Reply to
-- Merijn --
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.