Ansys :> i pro?ba o pomoc

Cześć ;)

Wpisuję w TimeHistory Postprocessor funkcję:

Sqrt((nsol(50033,U,X)-nsol(50000,U,X))**2+(nsol(50033,U,Y)- nsol(50000,U,Y))**2+(nsol(50033,U,Z)-nsol(50000,U,Z))**2)

czyli długość odcinka (2-ch punktów) w przestrzeni. Ale Ansys powiedział, że nie przełknie tego, bo przekroczyłem maksymalną liczbę zmiennych (polecenie NUMVAR może max pomieścić 200 zmiennych) i w związku z tym polecenie RPOD się wywala i nie mogę wyrysować przebiegu.

Jak zmusić Ansys'a, do wyrysowania tego?

Dodam, że całkowicie błędna i bez sensu funkcja: : Sqrt((Sqrt(nsol(50000 ,U,X)**2 + nsol(50000 ,U,Y)**2 + nsol(50000 ,U,Z)**2 )**2) + (Sqrt(nsol(50033 ,U,X)**2 + nsol(50033 ,U,Y)**2 + nsol(50033 ,U,Z)**2 )**2))

przechodzi bez problemu i jest rysowana. Proszę o jakąś podpowiedź.

PS. Czytałem helpa i dalej nie wiem jak to rozwiązać

Krzysiek

Reply to
Oneiroo
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.