Kondensat z komina

Czołem.
Od czego zależy ilość kondensatu wytrącającego się w kominie kotła ?
Bywały zimy ciężkie i po sezonie z komina wyleciało pół szklanki, a po
ostatniej nijakiej zimie wylałem prawie litr. Miałem pompkę która pchała
toto do kanalizacji ( różnica poziomów ok. pół metra ), ale notorycznie
psuje się, zapycha albo się o tym zapomina. Nie dało by się tego jakoś
inaczej rozwiązać ? Może by to wpiąć w najniższym miejscu w wyrzut wody
ze zmywarki - jest szansa że zostanie zassane ?
Reply to
PeJot ( home
Loading thread data ...
Od temperatury spalin, która skolei jest zale¿na od temperatury zasilania wody. Jak masz automatykê pogodow±, to przy wy¿szej temperaturze masz mniejszy przep³yw ch³odniejszych spalin i siê chêtniej kondensuje. Np przyk³ad: przy parametrach wody 50/40 max temperatura spalin oscyluje 140-160 a przy 80/60 ->160-180. Kocio³ek kondensacyjny? chyba nie...
Czym siê martwisz przy takiej ilo¶ci? Grawitacyjnie nie da rady?
Reply to
invalid unparseable
Lagoda pisze:
Nie da się, dostępna kanalizacja jest pół metra wyżej. Ryć dziurę w ścianie żeby się dostać do kanalizy poniżej raczej odpada.
Reply to
PeJot ( home
Witam
Ten kondensat to po części kwas siarkowy, więc nic dziwnego,że pompka nie wytrzymuje. Wykorzystując strumień wyrzutu wody ze zmywarki, można spróbować zrobić pompkę inżektorową. Schemat na pewno dostępny w sieci.
PP
Reply to
PL(N)umber_One
PL(N)umber_One pisze:
Schemat znalazłem, martwi mnie trochę konieczność zastosowania dyszy, czyli tłumienia przepływu. Zmywarce może się to nie spodobać.
Reply to
PeJot ( home
zawsze mo¿esz zrobiæ pompê napêdzan± powietrzem, co¶ ala mamut
w oczyszczalniach ¶cieków czêsto stosuje siê do przepompowywania ró¿nych cieczy
jeffrey
Reply to
Jeffrey
jezeli ci taka ilosc bardzo przeszkadza mozesz zastosowac specjalna pompke do kondensatu (sani condens, wilo, grundfoss). ale te pompki sa raczej do duzej ilosc kondensatu z kotlow kondesacyjnych
Reply to
p

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.