Rozpylacz nafty na wydechu - z czego?

Loading thread data ...

Witam, W Model Making, mają różne takie pipki np.

formatting link
Darek

Reply to
DAREKRC

Postaraj sie Zdobyć rurkę miedzianą o srednicy około 3 mm. oraz narzynkę

3 gwintujesz i gotowy kruciec Pozdrawiam

DAREKRC napisał(a):

Reply to
Wojciech

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.