Re: Tuleje do zawiasow - z czego ?

> Pluton, zaginasz nas takimi problemami z dziedziny zaawansowanych

> > technik, że idzie w nerwicę wpaść :-) > > Idź tam, gdzie robią coś z rur, poproś o kawałek rury 3/4" x 3mm. W > > środku będzie miała 20.9 +/- odchyłka jakaś mała. > > Całkowity brak poszanowania dla nowatorskiej myśli technicznej. Głupio się > wymądrzasz, zamiast przyznać że nie pomyślałeż by zrobić rurę z kilku > zespawanych nakrętek.

No tak, to jest niezła zagadka do zadawania kolesiom w pubie: jak zrobić rurę sześciokątną na zewnątrz, a okrągłą w środku :-) Konrad

Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.