KOSZTORYSOWANIE - budownictwo,instalacje sanitarne, wentylacja UPRAWNIENIA

Us³ugi kosztorysowe:
inwestorskie
ofertowe
powykonawcze
róznicowe
- kosztorysy budowlane
- kosztorysy na instalacje sanitarne: wod-kan, centralne ogrzewanie,
gaz,sieci cieplne, sieci zewnetrzne kanalizacyjne, studnie, studzienki,
wez³y cieple, hydrofornie
- kosztorysy na wentylacje,
- wykonanie kosztorysów roznicowych, oferta - powykonawczy
- sprawdzanie komputerowe kosztorysów
uprawnienia budowlane, cena do uzgodniania, szybko solidnie, kontakt:
internet, telefon, fax,poczta, osobi¶cie.
Wykonane w najnowszym oprogramowaniu Norma Pro
Piotrek
snipped-for-privacy@op.pl
gg 1598759
tel.602766857
Reply to
kilew
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.