Uprawnienia do latania RC.

Witam!
Czy gdzie¶ w Europie poza naszym, kochanym krajem, s± wymagane "pañstwowe"
uprawnienia ( które obecnie u nas "obowi±zuj±" ;-(( )do odbywania lotów
modelami RC ?
Pomijam tu ew. wewnêtrzne regulaminy, przepisy stosowane wewn±trz
stowarzyszeñ i grup modelarskich.
Informacje takie s± nam potrzebne do podjêcia pewnych dzia³añ.
Pozdrawiam
Marek GG: 1299639
***
formatting link
*
**
Reply to
Marek - Yak
Loading thread data ...
Hmmm. A jakich dzia³añ? Chcia³by¶ wnioskowaæ o wprowadzenie takich przepisów w PL?
Reply to
Lukasz
Wszêdzie s± wymagane - u nas jet tylko wielka improwizacja
U¿ytkownik "Lukasz" snipped-for-privacy@bla.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:dq3nu1$4e0$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
Jerzy
Chyba żartujesz!!! Gdzie są wymagane? Chyba, że MTOW > 20 względnie 25 kg. O tym myślisz?
Pozdrawiam Piotr
formatting link
Reply to
Piotrp_de
Nie! Z wyłączeniem takich europejskich potęg modelarskich jak np. Albania, Białoruś itp. gdzie nie wiem. Ale przynajmniej w krajach będących EU zanim wstąpiła tam m.inn. Polska - stanowczo NIE! Oczywiście dotyczy to modeli do 20 względnie 25 kg.
W niektórych tych krajach istnieją jednak inne bzdurne przepisy jak np. ograniczenie wysokości lotu do 50 ponad terenem w Austrii czy wyokość kwoty obowiązującego ubezpieczenia w krajach skandynawskich (bodaj 1,75 milonów EUR).
Kupujesz kałacha? ;-)
Pozdrawiam Piotr
formatting link
Reply to
Piotrp_de
U nas sa wymagane gdy model latajacy ma wage wieksza od 5kg. To zadna nowosc.Obowiazuje to juz co najmniej od roku.
-------------------------------- Darmowe konta pocztowe 500 MB !!
formatting link

Reply to
Sławek
U nas sa wymagane gdy model latajacy ma wage wieksza od 5kg. To zadna nowosc.Obowiazuje to juz co najmniej od roku.
-------------------------------- Darmowe konta pocztowe 500 MB !!
formatting link

Reply to
Sławek
Witam!
Nie musze wnioskowaæ ... ju¿ obowi±zuj±. ;-((
Pozdrawiam Marek GG: 1299639 ***
formatting link
*
**
Reply to
Marek - Yak

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.