Gdzie w Łodzi można polatać nodelem RC?

Witam, Gdzie w Łodzi i okolicach można polatać modelem RC? Po likwidacji lotniska w Aleksandrowie zrobił się problem...

Pozdrawiam Scoter

Reply to
Scoter
Loading thread data ...

Zwróc sie do kolegów Gaudyńskiego Stefana Adresy e-mail: snipped-for-privacy@poczta.onet.pl skype- comet 034

albo Witka Stefańskiego Wistmodel Adresy e-mail: snipped-for-privacy@wistmodel.com.pl skype - wistmoedel

Reply to
Jerzy

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.