Muzeum internetowe starej techniki

Zapomniane pomysły techniczne:
formatting link

Dwukołowy samochód:
formatting link

Pojazd na sprężone powietrze
formatting link

Pozdrawiam WM
Reply to
WM
Loading thread data ...
WM pisze:
Nie wszystko zostało całkiem zapomniane.
formatting link
Funkcjonuje w hipermarketach przy transporcie utargu.
Reply to
PeJot

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.