Normy, normy...

Witajcie, czy ktoś mi poradzi, jaka norma będzie właściwa do stosowania przy budowie urządzeń laboratoryjnych (bezpieczeństwo elektryczne, automatyka, sterowanie, w większości PLC)? Urządzenia są robione w 100% pod zamówienie i przeważnie jest to produkcja jednostkowa. Kupiłem kilka norm, ale wychodzi na to, że to nie to. Czy ktoś ma praktyczne doświadczenia, jaką normę kupić, żeby objęła ten obszar? Jacek

Reply to
Jacek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.