Kto ma lidar w telefonie?

Jestem ciekaw na ile to dokładne, ale chcę sam to sprawdzić. Może komuś będzie się chciało zeskanować kawałek ściany, np. jak na tym zdjęciu, aby było coś skomplikowanego. Jeżeli RODO, to sama siatka bez tekstury. :-)

formatting link
Ścianka z prawej, wnęka okna i ściana z lewej. Lub cokolwiek innego... wnęka pod schodami, albo nawet schody.

Robert

Reply to
Robert Wańkowski
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.