Chłodzenie maszyn wodą pitną

Czołem,

podobno UE nie lubi gdy woda pitna jest używana do chłodzenia i zrzucana do kanalizacji. Ktoś podpowie konkretny przepis obejmujący *urządzenia przemysłowe* ?

Nie przeszkadza to jednak sprzedawać klimatyzatorów monoblok chłodzonych wodą w ten sposób.

Reply to
PeJot
Loading thread data ...

Nie tylko UE. Stany, UK, Korea, nie wiem kto jeszcze, ale to raczej powszechny trend.

formatting link

Reply to
Konrad Anikiel

W dniu 03.07.2022 o 13:14, PeJot pisze:

Na ile przejrzałem dostępne źródła, to nie ma zakazu ogólnego. Normuje to prawo miejscowe, czyli dana Gmina ustanawia zakazy. Do takiego wniosku doprowadził mnie artykuł:

formatting link
Przepis karny do tego jest w Kodeksie Wykroczeń.

UStawa Prawo Wodne zawiera ograniczenia korzystania z wody śródlądowej (konieczne zgody), ale jak rozumiem tu nie o to chodzi. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nic na ten temat nie mówi. Inne przepisy mi do głowy nie przychodzą.

Reply to
Robert Tomasik

Taaa

formatting link
"-Does not apply to water used to cool steam condensate."

O co tu chodzi - destylarki jakies? Bo chyba nie turbiny parowe z zamknietym obiegiem ?

"-Once-through cooling may be used for ice makers producing less than

500 lbs of ice per day."

A laserek potrzebujacy np 10 litrow wody na godzine pewnie sie nie łapie ...

J.

Reply to
J.F

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.