Ustawienie maszyn

Czołem,

czy miał ktoś do czynienia z konkretnymi przepisami ( zapewne BHP ) dotyczącymi ustawienia maszyn produkcyjnych względem siebie i ścian ? Branża to przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Reply to
PeJot
Loading thread data ...

W dniu 2022-10-29 o 15:06, PeJot pisze:

Ja korzystałem zwykle z tablic ergonomicznych i norm. W sieci są liczne podręczniki z tej dziedziny.

formatting link
formatting link

WM

Reply to
WM

W dniu 2022-10-29 o 15:06, PeJot pisze:

formatting link
WM

Reply to
WM

W dniu 2022-10-29 o 20:23, a a pisze:

Od kiedy to zagraniczni producenci tworzą normy w naszym kraju? Inspektor PIP wlepi karę za olewanie rozporządzeń ministra pracy i polityki socjalnej, a nie zaleceń producenta maszyn.

WM

Reply to
WM

Nie zawsze tak jest.

Producent trzyma się przepisów obowiązujących w jego kraju, a inspektor przepisów ze swojego. One mogą się różnić, jak np. w przypadku producenta jajek z niespodzianką. Producent twierdzi, że jego wyrób jest bezpieczny, ale inspektor musi się trzymać obowiązujących aktualnie przepisów i co wtedy? Kto ma decydujące zdanie?

WM

Reply to
WM

Producent najwyżej cofnie gwarancję, a utrudnianie inspektorowi czynności kontrolnych kosztuje.

formatting link
WM

Reply to
WM

W dniu 2022-10-30 o 18:10, WM pisze:

Producent jak jest sprytny, to może zablokować maszyny a inspektor to może wydać decyzję o zatrzymaniu produkcji, bo przejście jest o 10cm za wąskie, więc trzeba jakoś usatysfakcjonować i inspektora i producenta.

Reply to
cef

W dniu 2022-10-30 o 19:30, cef pisze:

Zdalnie? Użytkownik może go nie wpuścić całkiem bezkarnie.

WM

Reply to
WM

W dniu 2022-10-30 o 20:30, WM pisze:

W większości znanych mi przypadków, to zdalne wymuszenia. Albo narzędzia/półfabrykaty z kodem - inne nie działają. Albo kody czasowe na okres spłaty albo jak w automatyce sterowanie/blokowanie online albo coś podobnego.

Reply to
cef

Myślę, że da się wygugać co należy i niekoniecznie jest sens koncentrować się na przetwórstwie tworzyw sztucznych. Np.:

formatting link
Zgodnie z § 47 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej r.o.b.h.p.) do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 m . W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą.

Zgodnie z § 47 ust. 3 r.o.b.h.p. przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić co najmniej

1 m.

Czyli pierwszy dokument to:

formatting link
Musisz się tylko upewnić czy jest to rzeczywiści tekst jednolity uwzględniające późniejsze poprawki.

A co do maszyn wtryskowych i podobnych to widzę jest cała antologia rodem z PWr:

formatting link
Zamień bhp5 na 1... itp. a ściągniesz pozostałe części. Tam też są odnośniki do przepisów.

Reply to
Marcin Debowski

Jak będziesz miał na głowie jakiegoś inspektora z misją (z jakiejkolwiek gównianej inspekcji) i sobie z nim nie poradzisz, to dochodzić odszkodowania będziesz jako bankrut.

Reply to
cef

W dniu 2022-10-31 o 07:19, cef pisze:

Tak było kiedyś.

formatting link
WM

Reply to
WM

W dniu 2022-10-31 o 12:54, WM pisze:

Jak inspektor będzie nawiedzony, to załatwi Ci prokuratora, (vide prokurator Nowicka z Poznania - można znaleźć sporo w różnych mediach) więc bezpieczny do konca nigdy nie jesteś jak powiesz inspektorowi, że tego czy tamtego nie może.

Reply to
cef

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.