modele maszyn skrawających - prośba o poradę

Witam,
mam kilka modeli maszyn skrawających, solidnie wykonanych, działających po
połączeniu pasków transmisyjnych lub sprężyn transmisyjnych do jakiegoś
silniczka.
Są to tokarka, wiertarka itp, skali nie znam, wielkość kilkanaście - 25 cm.
Może ktoś się z takimi modelami spotkał i może coś więcej na ich temat
powiedzieć?
Grzegorz
Reply to
Grzegorz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.