kto wie coś o modelach maszyn skrawających?

Witam,
mam kilka modeli maszyn skrawających, solidnie wykonanych, działających po
porłączeniu pasków transmisyjnych lub spręzyn transmisyjnych do jakiegoś
silniczka.
Są to tokarka, wiertarka itp, sklali nei znam, wielkość kilkanaście - 25 cm.
Może ktoś się z takimi modelami spotkał i może coś więcej na ich temat
powiedzieć?
Grzegorz
Reply to
Grzegorz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.