"Ogrzewnictwo dla praktyków" H.Kolczyk

Pisze prace magisterska.Potrzebuje maretialów zawartych w ksiazce
podanej w tytule,lecz w kazdej ksiegarni, czy internetowej czy
normalnej nak?ad jest wyczerpany.
Czy ktos moglby mi w jakikolwiek sposob pomoc??
Prosze!
P.S.
szukam te? :ogrzewanie pod?ogowe-poradnik" J. Nancki
Reply to
Beatka
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.