parametry materialu GF-PHA

Reply to
Przemek" <olowek5-to tez.wp.pl
Loading thread data ...

Skoro Niemcy go zaprojektowali i wyprodukowali, to stawiam dolary przeciw guzikom że zrobili to, przetestowali i poświadczyli zgodnie z jakimiś przepisami, przez uprawnionego do tego inspektora, choć nie znam niemieckich regulacji na nieciśnieniowe zbiorniki z tworzyw sztucznych. Ten zbiornik na pewno ma jakieś papiery, być może zagubione po zainstalowaniu w Polsce. Odnajdź wytwórcę i poproś o duplikaty. Wyproś od nich jakąkolwiek informację, na przykład "design lifetime", czyli planowany czas eksploatacji. Być może dawno upłynął i zbornik trzyma się tylko na taśmie klejącej.

Myślę że dość ważną informacją od której mogą zależeć dalsze kroki, to czy zbiornik jest typowym katalogowym produktem, czy jednostkowym, wyprodukowanym na miarę.

Być może jest szansa otrzymania jakiejś pomocnej informacji na temat niemieckich przepisów od jednego z działających na terenie Polski TUV-ów, tam są ludzie znający takie wymagania na tego typu konstrukcje.

Ja bym poszukiwał w kierunku wymaganych projektowych marginesów bezpieczeństwa (naddatków) i próbował z nich wymedytować o ile można zwiększyć obciążenie eksploatacyjne, wciąż mieszcząc się w rozsądnym zakresie bezpieczeństwa urządzenia, uwzględniając jednocześnie starzenie materiału, ciągnące za sobą nieuniknione osłabienie. Nie wiem jak to wygląda, jakie to duże, jakie to ma przypuszczalne mechanizmy zniszczenia itd, więc trudno coś bardziej konkretnego powiedzieć. Konrad

Reply to
Konrad Anikiel
Reply to
Przemek" <olowek5-to tez.wp.pl

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.