Poszukiwany znawca branży energetycznej (ew. dziennikarz) PILNE

Witam,

Poszukuję osób, które znają się na tematyce rynku energetycznego, energii elektrycznej i korzystaniu z niej. Jednocześnie osób, które byłyby w stanie napisać tekst z tej tematyki.

Uprzejmie proszę o kontakt w tej sprawie. Wszelkie szczegóły odnośnie formy współpracy (umowa o dzieło lub na zlecenie), objętości tekstów, terminów i wynagrodzenia dostępne są pod adresem: snipped-for-privacy@rubikon.pl. Wówczas przekażę również pełen kontakt do siebie i firmy.

Dodam, że jest to bardzo pilna sprawa i poważna.

Dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam, Agnieszka Madej

Reply to
Renia
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.