Projektowanie instalcji technologicznych

Witam,
czy mógłby ktoś mi polecić jakieś książki, które pomogą mi w
zaprojektowaniu instalacji technologicznej w przemyśle ?
z góry dziękuje
Pozdrawiam.
Reply to
cazmiez
Loading thread data ...
U¿ytkownik snipped-for-privacy@gmail.com napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@o3g2000hsb.googlegroups.com... Witam,
czy móg³by kto¶ mi poleciæ jakie¶ ksi±¿ki, które pomog± mi w zaprojektowaniu instalacji technologicznej w przemy¶le ?
z góry dziêkuje
Pozdrawiam.
Nie ma takich ksi±¿ek poprostu trzeba samemu siê uczyæ na swoich b³êdach, poje¼dziæ po zak³adach...
Przemek
Reply to
Wasiuk
Wasiuk napisał(a):
..........................
Dla kilku gałęzi przemysłu coś kiedyś było drukowane. Ogólnego nic nie spotkałem. Jaki to przemysł ? A co do błędów, to kiedyś Gomułka wypowiedział mądre zdanie : Uczyć trzeba się na uniwersytetach a nie na błędach.
A rada Przemka jest nie do odrzucenia. Pozdrowienia. W.Kr.
Reply to
wieslaw.kruszewski

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.