STANAG - obciążenia [mosty]

Witam,
mam prośbę - może ktoś mógłby mi przypomniec jakie sa wartości obciążeń
poszczególnych osi i w jakim są one rozstawie, dla obciążenia pojazdem STANAG.
Z góry dziękuję.
Wojtek.
Reply to
Wojtek
Loading thread data ...
Wojtek napisał(a):
podaje za Dziennik Ustaw z 2000 r. > Nr 63 > poz. 735
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
POJAZDY SPECJALNE WEDŁUG UMOWY STANDARYZACYJNEJ NATO (STANAG 2021) 1. Pojazd specjalny - klasa 150 Pojazd kołowy: - ciężar całkowity : Q = 1514 kN
formatting link
pozdrawiam Kuba
Minimalny rozstaw kół i szerokości opon osi krytycznej:
formatting link
ś wózka zwrotnego - szerokość opony 610 mm Uwaga: wymiary podano w metrach. 2. Pojazd specjalny - klasa 100 Pojazd kołowy: - ciężar całkowity : Q = 1023 kN
formatting link
rozstaw kół i szerokości opon osi krytycznej: - oś pojedyncza - szerokość opony 533 mm - oś wózka zwrotnego - szerokość opony 457 mm
formatting link
oś pojedyncza - szerokość opony 533 mm - oś wózka zwrotnego - szerokość opony 533 mm
formatting link
obliczeń powinna być przyjęta oś wywołująca większe wartości sił wewnętrznych w konstrukcji pomostu. Uwaga: wymiary podano w metrach.
Reply to
Swider

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.