Klasy drewna

Witam, czy ktoś mógłby mi napisac klasy drewna i dla każdej wytrzymałośc obliczeniową na zginanie? Z góry dziękuję. Wojtek.

Reply to
Wojtek
Loading thread data ...

Wojtek napisał/wrote dnia/on 2006-12-18 09:28:

Wytrzymałość obliczeniowe zależy od klasy trwania obciążenia. Wytrzymałości charakterystyczne są poniżej, przelicz sobie. Wzór: Xd = (kmod * Xk) / gammaM

(żeby dobrze odczytać wartości poniżej musisz ustawić sobie czcionkę nieproporcjonalną albo zapisać w pliku i wczytać do ooo.calc lub excela jako plik csv rozdzielony znakami tab)

gdzie Xd - wartość obliczeniowa dowolnej wytrzymałości, Xk - wartość charakterystyczna gammaM = 1,3

Współczynnik kmod zależy od klasy trwania obciążeń i klasy waarunków wilgotnościowych.

Klasy trwania obciążenia do wyznaczenia kmod:

 1. Stałe >10 lat ciężar własny
 2. Długotrwałe 0,5 - 10 lat obc. magazynu
 3. Średniotrwałe 1-26 tyg. użytkowe i śnieg
 4. Krótkotrwałe 1 tydzień wiatr
 5. Chwilowe awaria

Wartości kmod w zależności od klasy użytkowania konstrukcji Drewno lite i klejone warstwowo, sklejka: klasa obciążeń 1. 2. 3. 4. 5. kl.uż. 1 i 2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 kl.uż. 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 (klasa użytkowania konstrukcji to warunki wilgotnościowe; jeśli nie projektujesz pieczarkarni, otwartej wiaty albo oczyszczalni ścieków, to przyjmij klasę 1)

Wytrzymałości charakterystyczne:

Drewno lite wg PN-EN 338:1995 - topola i gat. iglaste wytrzymałość charakterystyczna na zginanie fm,k[MPa] C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C35 C40

14 16 18 22 24 27 30 35 40 Najczęściej stosowane C24 i C27

Drewno lite wg w/g PN-EN 338:1995 - gat. liściaste wytrzymałość charakterystyczna na zginanie fm,k[MPa] D30 D35 D40 D50 D60 D70

30 35 40 50 60 70

Drewno klejone wg wg PN-EN 1194:2000 wytrzymałość charakterystyczna na zginanie fm,g,k[MPa] GL24c GL24h GL28c GL28h GL32c GL32h GL36c GL36h

24 24 28 28 32 32 36 36 Najczęściej stosowane GL28h/c, a GL26c/h chyba nikt w Europie nie produkuje - no, może w elementach drobnowymiarowych albo na łuki sportowe

Pozdr,

Reply to
Lukasz Kozicki

Wojtek napisał/wrote dnia/on 2006-12-18 09:28:

Wytrzymałość obliczeniowe zależy od klasy trwania obciążenia. Wytrzymałości charakterystyczne są poniżej, przelicz sobie. Wzór: Xd = (kmod * Xk) / gammaM

gdzie Xd - wartość obliczeniowa dowolnej wytrzymałości, Xk - wartość charakterystyczna gammaM = 1,3

Współczynnik kmod zależy od klasy trwania obciążeń i klasy warunków wilgotnościowych. Żeby dobrze odczytać wartości poniżej musisz ustawić sobie czcionkę nieproporcjonalną albo zapisać w pliku i wczytać do ooo.calc lub excela jako plik csv rozdzielony znakami tab)

Klasy trwania obciążenia do wyznaczenia kmod:

 1. Stałe >10 lat ciężar własny
 2. Długotrwałe 0,5 - 10 lat obc. magazynu
 3. Średniotrwałe 1-26 tyg. użytkowe i śnieg
 4. Krótkotrwałe 1 tydzień wiatr
 5. Chwilowe awaria

Wartości kmod w zależności od klasy użytkowania konstrukcji Drewno lite i klejone warstwowo, sklejka: klasa obciążeń 1. 2. 3. 4. 5. kl.uż. 1 i 2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 kl.uż. 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 (klasa użytkowania konstrukcji to warunki wilgotnościowe; jeśli nie projektujesz pieczarkarni, otwartej wiaty albo oczyszczalni ścieków, to przyjmij klasę 1)

Wytrzymałości charakterystyczne:

Drewno lite wg PN-EN 338:1995 - topola i gat. iglaste wytrzymałość charakterystyczna na zginanie fm,k[MPa] C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C35 C40

14 16 18 22 24 27 30 35 40 Najczęściej stosowane C24 i C27

Drewno lite wg w/g PN-EN 338:1995 - gat. liściaste wytrzymałość charakterystyczna na zginanie fm,k[MPa] D30 D35 D40 D50 D60 D70

30 35 40 50 60 70

Drewno klejone wg wg PN-EN 1194:2000 wytrzymałość charakterystyczna na zginanie fm,g,k[MPa] GL24c GL24h GL28c GL28h GL32c GL32h GL36c GL36h

24 24 28 28 32 32 36 36 Najczęściej stosowane GL28h/c, a GL26c/h chyba nikt w Europie nie produkuje - no, może w elementach drobnowymiarowych albo na łuki sportowe

Pozdr,

Reply to
Lukasz Kozicki

Dziękuję bardzo, teraz to już będę mógł policzyc dużo więcej, niż chciałm chciałem ;) Pozdrawiam. Wojtek.

Reply to
Wojtek

Wojtek napisał/wrote dnia/on 2006-12-20 10:06:

Nie za ma co :)

Dodam tylko, że przy superpozycji obciążeń Eurocode każe równać klasę obciążenia w górę, a polska norma - w dół. Czyli jeśli mamy obciążenia stałe i wiatr - to wg EC5 konstrukcję liczymy na klasę

 1. a w/g PN na klasę 1. - co jest IMHO całkowicie bez sensu, bo de facto oznacza to konieczność liczenia wszystkich konstrukcji jak na klasę 1. obciążeń. Czyli np. dla GL28h wytrzymałość obliczeniowa na zginanie 12,9 MPa, zamiast 19,4 MPa jak w kl. 4. Chodzi (zapewne) o to, że przy małych obciążeniach zmiennych mogłoby to prowadzić do fałszywego obrazu faktycznej wytrzymałości na obciążenia długotrwałe. W praktyce więc olewam PN i liczę konstrukcję dwutorowo: na same obc. stałe w klasie 1. i na superpozycję obciążeń, w klasie 3 lub 4. PN zawiera zresztą tyle błędów i przekłamań w stosunku do EC5, że sama polska norma, bez znajomości EC5, jest bezużyteczna...

Pozdr,

Reply to
Lukasz Kozicki

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.