Przepisy klasy F3D

Szukam od jakiego? czasu informacji dot. klasy F3D. Czy kto? móg?by
przybli?y? nieco regulamin techniczny, oraz opis sprz?tu, wyniki dla
tej klasy ?
Czy w Polsce s? rozgrywane zawody w tej klasie ?
Pozdrawiam !
Reply to
Czary
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.