Re: Gwint prostok?tny w tokarce?!

> > > > >> > >> >A sk d wiadomo co Oryginalny Pytacz skrawa na swojej tokarce? Czy

> > >> >powierzchnie czo owe czy boczne?

> > >> bez znaczenia.

> > >> >Jaki i jak zak ada n ?

> > >> t py ? Bo dopiero rolka do wyoblania/dogniatania przekonalaby mnie do

> > >> jakis duzych sil w przesuwie suportu.

> >

> > >Nie chodzi o o du e tylko wi ksze. O ile to nie jest przecinanie, to

> > >zawsze jaka tam si a b dzie, tym wi ksza im materia twardszy. Te

> >

> > A dlaczego przy przecinaniu nie mialoby byc sily ?

>

> Zapomniałem dopisać: pod warunkiem że przecina się normalnym nożem

> przecinakiem zgodnie z jego przeznaczeniem.

>

> >

> > > ruby by nie by y Tr50, tylko M5 gdyby si nie by o.

> >

> > Te sruby musza byc dosc precyzyjne. Nie wiem czy M5 takie robia.

>

> Normalny gwint Tr50 ma skok 8mm, a normalny gwint M5 ma skok 0.8mm.

> Dziesięć razy bardziej precyzyjny, więc czemu się używa grubych śrub z

> trapezowym gwintem?

>

> Konrad
Ironizuje Pan, Panie Konradzie?
Odpowiem dla czego nie robi się śrub pociągowaych Tr 5 . Bo bywa, że śruba pociągowa jest
ściskana siłami przyłożonymi do suportu i może się wygnąć.
Resztę można przeczytać np w : Lewandowski, Obrabiarki...
Ukłony,
W.Kr.
Reply to
W.Kr.
Loading thread data ...
Próbuję z JFem wspólnie dojść do wniosku że siły... są! Konrad PS chociaż na wyboczenie możnaby zaradzić ułożyskowaniem obu końców i solidnym naciąnięciem onej śruby. Wżyciu nie widziałem wyboczonej struny gitarowej, a one dość cienkie bywają :-)
Reply to
Konrad Anikiel
Panie Wiesiu, teraz zarys trapezowy już niemodny! Proszę, tu jest przykład trójkątnego:
formatting link
maszynach CNC sie używa, to wytrzymuje dużo więcej niż trapez. Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
U¿ytkownik "Konrad Anikiel" snipped-for-privacy@gmail.com napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@r33g2000prh.googlegroups.com...
Panie Wiesiu, teraz zarys trapezowy ju¿ niemodny! Proszê, tu jest przyk³ad trójk±tnego:
formatting link
maszynach CNC sie u¿ywa, to wytrzymuje du¿o wiêcej ni¿ trapez.
Konrad, a masz mo¿e rysunek takiej "Roller Screws" ale na tyle du¿y, aby siê da³o wydrukowaæ na kartce A4?
Pozdrowienia. Krzysztof z Tychów.
Reply to
invalid unparseable
U¿ytkownik "Krzysztof Tabaczyñski" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:iter7h$de8$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Te¿ mnie mocno zaciekawi³a konstrukcja , ale rysunku nie rozszyfrowa³em. Kto zapoda czytelny rysunek tego ustrojstwa? Tak na marinesie to na CNC uczono mnie, ¿e maszyny CNC maj± g³ównie ¶ruby kulkowe. Psot
Reply to
Psot
U¿ytkownik "Konrad Anikiel" snipped-for-privacy@gmail.com napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@u28g2000yqf.googlegroups.com...
Dopiero wróci³em z Polski. Proszê bardzo:
formatting link
tak w ogóle
formatting link
:-)
Faktycznie, bardzo nienowe... Dziêki!
...a gdzie by³e¶ w Polsce?
Pozdrowienia. Krzysztof z Tychów.
Reply to
invalid unparseable

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.