śruby

Witam
w której normie znajdę informacje odnośnie przynależlości danego materiału na
śruby do określonej klasy materiałowej,
Pozdrawiam
Tomek
Reply to
Tomek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.