Wytrzymałość śruby M10

Ten temat jest mi dość daleki a chciałbym poznać bardzo szacunkową wytrzymałość na zerwanie śruby z gwintem M10 takiej pierwszej z brzegu kupionej w sklepie metalowym obciążonej równo wzdłuż osi. Jeśli ktoś ma akurat w głowie taką liczbę to bardzo bym prosił :)

Reply to
Padre
Loading thread data ...

28300N dla klasy 5.8 (czyli taka z Gieesu)

Maciek

Reply to
Maciej Szymanski

nie za dużo o 1 zero?

Reply to
OneiroO

prawie 3 tony to chyba realne, 30 ton raczej nie( mimo że obciążenie statyczne i pewnie bez współczynników bezpieczeństwa)

jeffrey

Reply to
Jeffrey

Chyba nie, nie wydaje mi się, żeby śrubę M10 dało się zerwać siłą 300kG...

Maciek

Reply to
Maciej Szymanski

Jeffrey pisze:

przeca 28000 Njutnow to ok 3000 kG czyli 3 tony (albo Tony skoro siła?)

Reply to
Adampio

W dniu poniedziałek, 12 stycznia 2009 15:10:52 UTC+1 użytkownik Padre napisał:

To proste obliczenia, tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Cyferki na śrubie oznaczają klasę wytrzymałości. Standardowa śruba z takich nie najgorszych to 8.8. Ja dla łatwiejszego zrozumienia (żeby cyferki były różne) przyjmę taką kiepską 5.8:

5*100= 500 N/mm2 -to wytrzymałość na rozciąganie 0,8*500= 400 N/mm2 -to granica plastyczności

Jako graniczną wytrzymałość przyjmę 400 N/mm, ponieważ zależy nam nie tylko na tym żeby się nie zerwała, ale też żeby się nie odkształciła plastycznie (nie rozciągnęła). Do obliczeń należy przyjąć najmniejsze pole przekroju śruby, czyli średnicę rdzenia (niekiedy śruby mają przewężenie przy łbie, to wtedy tą średnicę trzeba przyjąć do obliczeń jeśli jest mniejsza niż rdzeń śruby). Średnica rdzenia śruby M10 (z norm/katalogów) wynosi 8,16 mm, czyli pole przekroju rdzenia (pi*r^2) to 3,14*4,08^2= 52,3 mm2.

Jeśli dopuszczalne jest 400 N/mm2 a mamy pole przekroju rdzenia śruby 52,3 mm2, więc maksymalne obciążenie śruby M10 to 400*52,3=20920 N (czyli 2092 kG).

Reply to
marek.poljak

W dniu czwartek, 6 października 2016 21:12:29 UTC+9 użytkownik snipped-for-privacy@gmail.com napisał:

Według ISO 898-1, pole przekroju rdzenia to pi/4*(D-0.938194*p)^2, gdzie D-rozmiar śruby, p-skok gwintu.

Reply to
Konrad Anikiel

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.