co jest mi potrzebne?

Witam
Na pocz±tek chcia³bym kupiæ aparaturkê i w niedalekiej przysz³o¶ci budowaæ
ró¿ne takie...
samoloty samochody i ³ódki :-)
No i mam pytania:
Ilukana³ow± aparaturkê powinienem mieæ?
jakie¶ nadajniki/odbiorniki?
jakie/ile serw
jakiej firmy
i w ogóle poopowiadajcie laikowi
pozdrawia
Jacek
Reply to
Agent 0700
Loading thread data ...
Jesli masz duzo kasy jak najlepsza. Jesli nie to jakas uzywana 4 kanalowa.
nadajnik="aparaturka" Szukaj ogloszen gdzi ebedzie nadajnik z odbiornikiem.
Na poczatek starcza Ci standardowe serwa (dosc duze, ale tanie) 2-3 serwa powinny starczyc na poczatek
Hitec, Sanva, Graupner, Multiplex, Futaba.... Byle by mialy odbiornik ze standardowymi (obecnie) gniazdami wtyczek.
Ostatnio latalem przy duzym wietrze, ale bylo fajnie ;o)
Reply to
sector
Witam serdecznie.
...
Conajmniej 4. 35MHz FM i najlepiej, żeby miała miksery. To zapewni Ci spokój na dłuższy czas. Albo najprostszą czterokanałową FM, 35MHZ, jesli nie jesteś pewien czy Cię to wciągnie?
To juz było...
To zalezy do czego. Do lekkich samolotów/śmigłowców 2-4 małe i lekkie serwa mini, mikro itp (GWS, HiTec to te ostatnio najpopularniejsze. Są też podróbki Hi-mark itp. ale z jakością bywa różnie a cenowo niewiele tańsze od GWS-a). Do samochodów 1-2 raczej solidne serwa standard, aby nie połamać przy pierwszym uderzeniu w krawęznik. Do łódek to w zalezności od wielkości i ilości funkcji. Jesli chodzi o ilości to podałem raczej minimalne.
To juz było.
Kup dobrą ładowarkę, aby ładować różne rodzaje akumulatorków.
Sebastian
Reply to
artmedia2WYTNIJTO
Tu z Koleg± siê nie zgodzê. Czêstotliwo¶æ 35MHz FM jest zarezerwowana tylko i wy³±cznie dla modeli lataj±cych. Chc±c plywaæ lub je¼dziæ dobrze jest siê zaopatrzyæ w nadajnik o innej czêstotliwo¶ci. pozdrawiam peTer
PS: Zgodnie z rozporz±dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urz±dzeñ radiowych nadawczych lub nadawczo - odbiorczych, które mog± byæ u¿ywane bez pozwolenia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 138, poz. 1162 ), dostêpnym pod adresem
formatting link
, dla urz±dzeñ przeznaczonych do zdalnego sterowania modeli lataj±cych, l±dowych, nawodnych i podwodnych przeznaczone zosta³y nastêpuj±ce czêstotliwo¶ci: 26,995 MHz; 27,045 MHz; 27,095 MHz; 27,145 Mhz; 27,195 MHz, 40,665 MHz; 40,675 MHz; 40,685 MHz; 40,695 MHz,
oraz wy³acznie do sterowania modeli lataj±cych zakres czestotliwo¶ci: 34,995 - 35,225 MHz
zgodnie z parametrami technicznymi okreslonymi w Aneksie nr 8 ww. rozporzadzenia. Jednoczeonie informujemy, ¿e zgodnie z art. 91 Ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2000 r. Nr 73, poz. 852 z pó¼n. zm. ) urz±dzenia te powinny posiadaæ ¶wiadectwo homologacji, deklaracjê lub certyfikat zgodnooci z wymaganiami zasadniczymi.
Reply to
peTer
Witam Poleca³bym Ci ta aparature (sam taka nied³ugo kupie)
formatting link
Jest przede wszyskim tania i w miare poz±dna, 4 kan ma³e mocne serwa (dobre do ³odek i samolotów samochodów 1:10 tesz powinno wystarczyc) ma³y odbiornik, zasilanie. Jak porosisz to bedzie w wersji FM 40 mhz, co jeszcze trzeba ?? (tylko mikserki by sie do samolotu przyda³y)
Pozdrawiam Robert
Reply to
PhoenIX_rc
To niech laik poszuka w archiwum, PWM i u Alexa.
formatting link
tez pomoze.
Reply to
Doman
(dobre
Ona chyba nie ma mikserów?
pzdr zbyszek
Reply to
Zbyszek
WItam Nie, nie ma mikserów.
Reply to
PhoenIX_rc
Czesc Doman badz milszy dla mlodych bo na kazde pytanie dyletantow odpowiadasz
nie kazdy potrafi wszystko znalezc na google ale o tym juz ktos pisal wiecej zrozumienia i przychylnosci Pozdrawiam Jas
U¿ytkownik "Doman" snipped-for-privacy@MajlNaStronie.WWW napisa³ w wiadomo¶ci news:clbg7h$cg7$1@213.241.34.186...
Reply to
ja

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.