TCP/IP, Wireless,Sieci, OLE, Profibus, DeviceNet, Komunikacja, Przesył Danych, -Warsztaty dla inżynierów!!!

formatting link

Szanowni Państwo!
Zapraszamy na warsztaty organizowane przez firmę IDC Technologies. Pod
podanymi linkami znajdą Państwo szczegółowe informacje o każdym szkoleniu.
Oferujemy 10% upustu od ceny warsztatów dla grupowych zgłoszeń oraz dla tych
osób które wezmą udział w co najmniej dwóch kolejnych szkoleniach.
Organizujemy również warsztaty zamknięte- pełną listę warsztatów wyślemy
pocztą lub emailem na Państwa żądanie.
Szczegółowy spis treści oraz fragment podręcznika (w postaci pdf) wysyłam
na Państwa prośbę.
Proszę kontaktować się ze pod adresem snipped-for-privacy@idc-online.com
ZAPRASZAMY NA WARSZTATY!
20-21 Listopad Rozwiązywanie problemów przesyłu danych w
przemyśle
formatting link

22 Listopad Podstawy OPC (OLE for Process Control)
formatting link

23-24 Listopad Bezprzewodowy Internet, Sieci oparte na protokole
TCP/IP
formatting link

11-12 Grudzień Sieci i Przesył Danych dla Inżynierów i Techników
formatting link
Grudzień Sieci Fieldbus i DeviceNet dla Inżynierów i
Techników
formatting link
Grudzień TCP/IP i Sieć Ethernet dla przemysłu
formatting link
IDC Technologies MUSI się udać!
Na państwa życzenie wyślemy informacje i broszury pocztą.
Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i
przesłanie go faxem, e-mailem, albo pocztą na adres:
Dział Szkoleń- IDC Technologies
MPL Tech Group Sp. z o.o.
ul. Krakowska 50
32-083 Balice
tel. (12) 63-04-740
fax. (12) 63-04-750
snipped-for-privacy@idc-online.com
Harmonogram warsztatów na stronie firmy:
formatting link

Reply to
IDC Technologies (POLAND
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.