Trujemy

Loading thread data ...
Ani prawda ani fałsz. To jest bełkot na takim poziomie abstrakcji na którym wszystko się da powiedzieć. Tak jakbyś tabliczkę znamionową silnika wypisał trzynastozgłoskowcem...
Reply to
Konrad Anikiel

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.