Wycena części obliczeniowej projektu

Witam
Rzecz tyczy się branży: konstrukcje budowlane.
Są różne sposoby na oszacowanie wartości projektu jako całości lub
części (projekt budowlany, wykonawczy, warsztatowy). Mnie natomiast
interesuje - czy są jakieś standardowe wartości dla części obliczeniowej
projektu ? Czy jest jakaś wartość na której można oprzeć swoją wycenę
przedstawiając ją zamawiającemu - tzn. że np całość projektu kosztuje
tyle a tyle, a część obliczeniowa to przynajmniej x% tej sumy ?
pozdrawiam
greg
Reply to
greg
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.