Why bother with lockpicking?

Use a lifting-jack in the door-frame, using it carefully until the
locks let go!
I have been exposed to this kind of door opening, so I know it works.
Question: How to protect oneself from it?
George
Gla.
Viktige linker:
formatting link

formatting link

formatting link

"I Krigens Hus"
Islams konlonisering av Vesten
formatting link
Reply to
GLA
Loading thread data ...
Multi-point locking door, similar to
formatting link
formatting link
A heavy steel door in a heavy frame helps resist this too...you might find a steel fabrication place to make a door locally to suit your needs.
> George > Gla. > Viktige linker: > >
formatting link
>
formatting link
formatting link
>
formatting link
formatting link
> "I Krigens Hus" > Islams konlonisering av Vesten >
formatting link
Reply to
bob555
To the group:
Sorry for taking this in norwegian, but i have trouble reaching GLA by email.
E. Hallstensen
Hallo
Du har rett i det du skrev om dirking. Rampen i Norge er heller dårlig til å dirke så det er som regel ikke der utfordringene ligger.
Dette var en metode som ikke jeg heller har hørt om før.
Vet ikke hvordan dør du har, men regner med at det er en vanlig passe kraftig ytterdør.
Et forslag er jo låser som låser på flere sider av døra, men dette er en løsning som overhodet ikke er vanlig i Norge.
Av "enkle" løsninger er for eksempel en hakereile lås. Denne hindrer at man klarer å presse døren fra karmen på låsesiden. Haken må monteres slik at kroken står oppover, dette vil redusere muligheten for at døren kan løftes. Bruke lengre skruer til å feste låsekassen.
Det brukes et egnet sluttstykke. Bruk gjerne lengre skruer enn vanlig. Bruk ev gjennomgående skruer med skive og mutter på baksiden.
Det kan ev festes et langsgående jern langs kanten av døra for å hindre å komme til med et bryteverktøy. Et alternativ er å kle døra med en metallplate som dekker mye av området rundt
I bakkant av døra så bør du ha kraftige bakkantbeslag gjerne med lengre skruer enn normalt. Ellers så er det å prøve å få laget hengslene skrå slik at det blir vanskelig med en jekk. Ser for meg et stål som er formet som en halv kjegle som står under hengslene, og vanskeliggjør jekking siden det ikke gir noe sted å jekke. Ellers er det å skjerme hengslene slik at man ikke kommer til hengslene fra siden osv. Men dette kan gi en mindre åpnings radius for døra.
Ellers så er det viktig å få kubbet mellom karm og stender eller lignende. I ditt tilfelle burde det nok vært lagt en skikkelig kubbing over døra.
Dette var vel de løsningene som jeg kan komme på i utgangspunktet. Men det ser dessverre ut som du har et vanskelig problem i denne saken. Hengelåsbeslag og lignende er ekstremt på bolighus, men det virker trolig
Vennlig hilsen
Erlend Hallstensen
Låsesmed
Reply to
E Hallstensen

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.