ap- futaba f-14

Uprzrejmie zapytujê czy ktos z kolegów posiada polskie t³umaczeni instr ap Futaba F-14 oraz czy jest mo¿liwo¶c robudowy tej¿e apartury w miare tanim koszte a D/R i inne kana³y i czy istnieje do tej ap. modu³ komputera . z góry dziekujê za odpowied¼

--

formatting link
snipped-for-privacy@poczta.onet.pl snipped-for-privacy@poczta.onet.pl

Reply to
Jerzy
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.