ap- futaba f-14

Uprzrejmie zapytujê czy ktos z kolegów posiada polskie t³umaczeni instr ap
Futaba F-14 oraz czy jest mo¿liwo¶c robudowy tej¿e apartury w miare tanim
koszte a D/R i inne kana³y i czy istnieje do tej ap. modu³ komputera . z
góry dziekujê za odpowied¼
--
formatting link
snipped-for-privacy@poczta.onet.pl
snipped-for-privacy@poczta.onet.pl
Reply to
Jerzy
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Jerzy" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:behodj$18sl$ snipped-for-privacy@arrakis.solutions.net.pl...
Witam Niestety do tej aparatury nie dokupisz modu³u komputera, natomiast bez problemu rozbudujesz j± o dodatkowe kana³y - je¶li chcesz kupiæ oryginalne elementy to Ciê trochê wyniesie, ale bez wiêkszego problemu no¿na dorobiæ samemu prze³±czniki lub suwaki do pozosta³ych 4 kana³ów Natomiast modu³y D/R, EXP, DELTA itp. raczej bêdziesz musia³ dokupiæ oryginalne, nie spotka³em siê w sieci ze schematami do skopiowania.
Pozdrawiam Grzesiek Jermo³aj Pysiak (szkutnik, ale nie tylko :o) )
Reply to
Pysiak

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.