Aparatury pomocy!

Witajcie!
Czy macie moze tanio kompletne focus 4 albo podobne na sprzedasz? Tj nadajnik +
odbiornik + pakiety + 2 serwa + kwarce + ładowara nadajnik, odbiornik.
Cz mozecie pomóc mi w tej sprawie?
Pozdro!
TEDEx
Reply to
TEDEk
Loading thread data ...
Co to znaczy tanio? Wtedy mogê zapytaæ kolegi.
zbyszek
Reply to
zbycho

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.