Co oznacza Jr i Futaba

Loading thread data ...

Witam.

Chodzi za pewne o rodzaj wtyczek w tych serwach. Wtyczki Futaby maja charakterystyczny wystep, we wtyczkach JR zapewne go nie ma (nie na 100% bo nie uzywalem).

Pozdrawiam.

Kuba.

Reply to
kuba

JR oznacza wtyczkę typu Graupner ! pozdr.

Reply to
mario

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.