coś ekstra...

nie moja akucja, ale myślę że warto zajrzeć ;)

formatting link
pozdrawiam nakoksowanych

PMK

Reply to
PeKlesyk
Loading thread data ...

to za takie pieniadze to chodzi?

Użytkownik "PeKlesyk" snipped-for-privacy@wierzbie.pl napisał w wiadomości news:e8ehc0$cg8$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...

Reply to
goflying

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.